Gelcoatproblem

Vad som kan orsaka problem vid reparation av gelcoat på mörkfärgade båtar:

1.
Den gelcoatkulör som angivits av tillverkaren eller om gelcoaten kommer från dom har ofta dålig färgöverensstämmelse eftersom det kan skilja mellan olika tillverkningstillfällen. Det underlättar inte heller att varje båttillverkare ofta har sin egen specifik kulör. Dessutom har gelcoaten på båten förändrats med tiden och dessa mörkfärgade är de mer benägna att förändras. Det är inte heller helt problemfritt att mixa kulörerna eftersom kulörerna ändras något efter härdningen. Man är då också utlämnad åt det synintryck man har vid blandningstillfället och detta skiljer sig från olika personer.

2.
Ofta finns ett skikt med mikroskopiska blåsor under den blanka ytan i gelcoatskiktet. Det är den ytan som ligger an mot formen vid tillverkningen. I samband med tillverkningen kan det då utvecklas små blåsor som förblir där och som kommer fram och blir synliga när man slipar och polerar den blanka ytan. Detta fenomen upptäcks ofta på äldre båtar som har slitits ner och polerats under flera år.
När man gör en lokal gelcoatreparation slipas området ner och ett tjockt lager gelcoat läggs på. När det har härdat, slipas detta ner i jämnhöjd med den omgivande gamla gelcoaten. När man då slipar övergången till den gamla gelcoaten går man genom den blanka ”gelcothinnan” och de små blåsorna kommer i dagen. När man sedan gör hela området blankt genom att polera med slipmedel fastnar detta i de små öppna blåsorna. Detta ser ut som en färgförändring eller en grå ring runt det reparerade området. Ju mer man slipar/polerar ut, desto större blir området.

3.
Efter en gelcoatreparation där man lagt på gelcoat som sedan har slipats ut och polerats ,fortsätter härdningen vilket gör att den blanka gelcoaten blir matt. Detta framträder som en synlig avvikande fläck. Det kan ta lång tid innan det blir fullt uthärdat.
Ett  problem med mörkt färgade båtar är att i solsken – eller strålkastarljus vid exempelvis mässor – blir ytan mycket varmare än en vit ljus båt. Detta gör att underliggande glasfiberarmering och även skott framträder och gör att ytan blir skrovlig och ojämn. Denna ytstruktur kan inte åstadkommas på den reparerade ytan. Den kan framträda som en iögonfallande blank och jämn yta.

4.
Den gelcoat som används idag på flertalet båtar är gelcoat som ofta benämns som NGA-gelcoat. Den är baserad på isopolyester  i stället för ortopolyester. Den har tagits fram för att få en starkare , tåligare, tätare, och mer kulör-beständig gelcoat.
Nackdelen som många i branschen har upplevt är att vid slipning och polering är det näst intill omöjligt att få upp samma lyster som den yta som lämnats från formen vid tillverkningen. Detta kan förklaras med att isopolyestern är något segare.