SEGELBÅTAR
De vanligaste skador på segelbåtar, i första hand de med delat lateralplan m.a.o. de sk. fenkölade, är roder och kölinfästningar. Långkölade segelbåtar får en mer robust utformning vad gäller kölinfästningen, men har en större benägenhet att bli kvar på grynnan om oturen är framme.

En fenkölad segelbåts karakteristiska grundskador är utvändigt, en tvärsgående spricka akter om kölsvinet och en längsgående spricka framför kölsvinet, oftast under mastfoten. Invändigt har oftast bottenstockar och basinreden släppt eller brustit. Motorinfästning och träinredning måste också kontolleras. Fenomenet "svajköl" är en utmattad kölinfästning. Orsaken till detta är vanligen avsaknaden eller felaktigt utformade bottenstockar. Grundskador som inte åtgärdats kan också få denna skadliga egenskap. Man konstaterar svajköl genom att då båten hänger med kölen fritt, kan ruska kölen i sidled. Längsgående krackeleringar på utsidan om kölsvinet är ofta en klar indikation på att kölen svajar. Om svajköl konstaterats bör detta åtgärdas eftersom denna utmattande förstörelse kan sluta med allvarliga följder.

En segelbåts roder hör också till en av de vitala delarna. Hjärtstockens dimensionering och materialval har ibland krävt en åtgärd. Roderskädda och fingerling (gångjärn) är också utsatta för stora påfrestningar.

Kollisionskador och förtöjningsskador är också skador som förekommer .vilket för med sig laminat - och gelcoatskador som kräver yrkesskicklighet.

tillbaka


Tanka hem film om "svajköl" (quicktime):
liten (136KB) eller stor (360KB)
klicka här om du inte har Quicktime